Material

Eget material
Med eget material menar jag material som jag själv har gjort men inte nödvändigtvis kommit på själv. På nätet, i litteratur och tidskrifter hittar jag massa bra material som jag inspireras av eller skapar rakt av.

Känslor - tecken samt bilder
Samtalskarta bakning
Mall för social berättelse - utgår från materialet "När tålamodsburken rinner över"
Guide till bildstöd.se
Aktivitetsväljaren - "Det här kan jag välja"
Aktivitetsfrågor
Budgettavla
Jag mår inte bra just nu och behöver din hjälp
Träna känslouttryck: Arg   Ledsen
Vad ska jag ha på mig: Bas   Väder   Kläder
Att samtala om en situation
Känsla - Behov
Bilder för samtalsmatta - Ämne träning
Tankekedjan
Gott snAKK - kort för att sprida bloggen
Samtalskarta akut sjukvård
Humörtavla: Tavlan   Aktiviteter   Känslor
Veckan - veckans färger och tecken
Maträtter - bilder till meny eller samtalsmatta
Bilder för samtalsmatta - Fritid
Packlista bad
Checklista stress och belastning


Autism och Aspergerförbundet
Reflektionsfrågor e-autism


Blandat
Dukningsmall
Skattningsskala
Studiecirkel Bo Hejlskov
Våldsamt osynlig
Rapporten "Rätten till mitt liv"
Energiglaset
Kedjeanalys
Stress och belastning - Bo Hejlskov


BRÅ
Våld mot personer med funktionshinder


DART
Reda-ut häfte
KomIgång kartor
Kommunikationspass
Blisskartor
Skriftbaserad AKK
Sjukvårdsmaterial


Kartläggning
ALSUP
Kartläggningsmaterial Ulrika AspefloPapunet
Bildverktyg
Kommunikationsmapp med ordlistor
Kommunikationsmapp för vuxna
Aktivitetsscheman
Bildbank
Kommunikationskartor till hälsovården och socialtjänst
Kommunikationsmapp för barn
Bildberättelser


Samlarsyndrom/Hoarding
Självskattningsformulär samlande


Samtalsstöd
Stöd vid möten
Tips när du ska ha möte med en person som har adhd


Socialstyrelsen
Delaktighet och inflytande i arbetet med genomförandeplaner
Delaktighet och inflytande - Stödmaterial till chefer
Att förebygga och minska utmanande beteende i LSS-verksamhet – ett kunskapsstöd med rekommendationer för chefer, verksamhetsansvariga och personal
Att ge ordet och lämna plats – vägledning om brukarinflytande inom socialtjänst, psykiatri och missbruks- och beroendevård
Att möta personer med adhd – ett inspirations- och diskussionsmaterial med utgångspunkt i fyra filmer om bemötande 
Min guide till säker vård
Det är mitt hem – vägledning om boende och boendestöd för personer med psykisk funktionsnedsättning
På tröskeln – Daglig verksamhet med inriktning på arbete
Sällan sedda utbildningsmaterial om våld mot kvinnor med funktionsnedsättning
Vägar till förbättrad samordning av insatser för barn med funktionsnedsättning
Våld – Handbok om socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens arbete med våld i nära relationer
Till dig som är skyldig att anmäla oro för barn – information för dig som är anmälningsskyldig enligt 14 kap. 1 § socialtjänstlagen
Att stödja vuxna personer med nedsatt beslutsförmåga att uttrycka sin vilja – Introduktion och diskussion


StoCKK
Bildark
Ekonomistöd
Scheman
Situationskartor
Apptips
Grepp om livet
Om min smartphone
Boken för dig om ADHD - faktabok
Boken för dig om ADHD - arbetsbok
Liggande dans - alla kan dansa


Svenskt demenscentrum
Åldern har sin rätt - om att åldras med intellektuell funktionsnedsättning


TAKK
Omfattande material med tecken


Tvångs- och begräsningsåtgärder
Att tolka och kartlägga smärta hos en person med intellektuell funktionsnedsättning – Mot mindre tvång och begränsningar
Diskussionsmaterial om tvångs- och begränsningsåtgärder
Erfarenheter från utvecklingsarbete med kommunikationsstöd och lågaffektivt bemötande – Mot mindre tvång och begränsningar
Hur ett buntband kan förebygga tvång och begränsningar – Mot mindre tvång och begränsningar
Mot mindre tvång och begränsningar – att vända intresset bort från dörrarna


Veckoschema
Schema med veckans färger
Schema med klockslag (utan färg)
Schema med färg och ex. morgon, förmiddag
Schema med veckans färger samt klockor
Schema remsor
Schema - färg, tid, urtavlor

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar